Jakt

På Skårsjö erbjuds olika jaktformer som lämpar sig för upp till 12 personer. Vi tar jakten mycket seriöst och sätter säkerheten och viltet i första rummet. Vi har alltid tillgång till eftersökshundar och kompetenta medarbetare oavsett vilken jaktform som bedrivs.

SKÅRSJÖ KLÖVVILT

På Skårsjö har vi två olika varianter av klövviltsjakt, dels ”drevjakt” och ”vak & smygjakt”.

Varje år arrangeras ett antal större jakter på dovhjort, vildsvin, rådjur och älg. Under dessa jakter använder vi oss av hundar i drevet för att skapa rörelse bland djuren och fler skottmöjligheter för passkyttarna. Drevjakterna lämpar sig för grupper om 10 – 12 personer.

Läs mer

SKÅRSJÖ ÄNDER

Då det gäller andjakt på Skårsjö har vi två varianter, dels ”drevjakt” där vi kommer överens om ett ungefärligt antal änder för avskjutning, och den vi kallar ”eftersäsongsjakt”.

”Drevjakten” kan se ut så här: Vi samlas till frukost och genomgång av dagens jakt, hundar och drevfolk inberäknade. En dags bag består av ungefär 200 – 400 fåglar. 

Läs mer